VTECH - TA­BLET MA­LUSZ­KA - 60407

59,90 zł brutto

Ten produkt nie występuje już w magazynie Powiadom mnie o dostępności

Kupując teraz ten produkt otrzymasz 5 punktów lojalnościowych. Rozwiń


      Tablet maluszka

Ta­blet Ma­lusz­ka zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny, by po­przez za­ba­wę Two­je dziec­ko mo­gło wie­le się na­uczyć. Wy­po­sa­żo­na w dzie­więć mi­go­czą­cych przy­ci­sków za­baw­ka wpro­wa­dzi ma­lu­cha w świat róż­no­rod­nych gier.

 

Dziec­ko po­zna pierw­sze li­ter­ki, cy­fry, na­uczy się nazw zwie­rząt, a tak­że po­słu­cha pio­se­nek. Prze­su­wa­jąc przy­ci­sk-kul­kę po­szcze­gól­ne przy­ci­ski za­baw­ki pod­świe­tla­ją się, umoż­li­wia­jąc dziec­ku roz­wój ko­or­dy­na­cji wzro­ko­wo­-ru­cho­wej. Je­że­li pod­czas za­ba­wy po­ja­wią się krót­kie prze­rwy, ta­blet wy­da drob­ne po­le­ce­nia, an­ga­żu­jąc uwa­gę dziec­ka. Za­baw­ka zo­sta­ła za­pro­jek­to­wa­na tak, by drob­ne rącz­ki dziec­ka mo­gły ją z ła­two­ścią utrzy­mać.

CECHY


 

 • - in­te­rak­tyw­ne przy­ci­ski uczą li­te­rek, cy­fe­rek, nazw zwie­rząt oraz dni ty­go­dnia
 • - prze­su­wa­nie przy­ci­sku­-kul­ki ak­ty­wu­je mi­go­czą­ce na zmia­nę świa­teł­ka, za któ­ry­mi dziec­ko po­dą­ża
 • - kształt i in­te­rak­tyw­ne przy­ci­ski ta­ble­tu wpro­wa­dzą dziec­ko w kształt róż­no­rod­nych gier
 • - 3 pio­sen­ki & 10 me­lo­dii
 • - funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cze­nia oszczę­dza ba­te­rie
 • - funk­cjo­nal­ne i tr­wa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dłu­gą i bez­piecz­ną za­ba­wę
 • - 2 po­zio­my gło­śno­ści dźwię­ku

ROZWÓJ


 

Ta­blet Ma­lusz­ka uczy:

 • Li­te­rek
 • Cy­fe­rek
 • Nazw zwie­rząt
 • Od­gry­wa­nia ról
 • Spraw­no­ści ma­nu­al­nej
Wiekod 9 msc
Wymagane baterie2x bateria typu AA

Dodatkowe informacje

 • Waga: 0,3 kg

Wysyłka w kraju

W dni robocze zamówienia zbieramy do godziny 14:00 i wysyłamy tego samego dnia w sytuacji, kiedy pieniądze za zamówienie zostały zaksięgowane na naszym koncie lub zamówienie zostało złożone z płatnością przy odbiorze. Zamówienia złożone w weekend i święta wysyłane są pierwszego dnia roboczego po przerwie.

Nazwa

Czas dostawy

Przedział wagowy dla 1 paczki

Płatność przelewem

Płatność przy odbiorze

Nazwa:  Odbiór osobisty
Czas dostawy:  -
Przedział wagowy:  -
Płatność przelewem:  Za darmo !
Płatność przy odbiorze:  Za darmo !
Nazwa:  Kurier
Czas dostawy:  1 dzień roboczy
Przedział wagowy:  Do 30 kg
Płatność przelewem:  16,90 zł (brutto)
Płatność przy odbiorze:  19,90 zł (brutto)
Nazwa:  Paczkomaty InPost 24/7
Czas dostawy:  1-2 dni robocze
Przedział wagowy: 

Do 25 kg

Maksymalne wymiary:
41 x 38 x 64 cm

Płatność przelewem:  14,90 zł (brutto)
Płatność przy odbiorze:  -

Wysyłka zagraniczna

Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę (terytorium Europy), ceny są ustalane indywidualnie, zależne od wagi produktów oraz kraju docelowego. Wycena dokonywana po wysyłaniu pytania poprzez email. Za granicę wysyłamy tylko zamówienia opłacone z góry. Nie ma możliwości wysłania paczki za pobraniem.

Dostepne metody płatności

Nazwa

Czas księgowania środków

Nazwa:  PayU - przelew online
Czas księgowania środków:  Pieniądze księgowane natychmiast
Nazwa:  Karta płatnicza
Czas księgowania środków:  Pieniądze księgowane natychmiast
Nazwa:  Zwykły tradycyjny przelew bankowy
Czas księgowania środków:  Pieniądze księgowane każdego dnia roboczego o godz. 14:00, termin zapłaty to 4 dni, jeśli w tym terminie nie otrzymamy środków, zamówienie zostanie anulowane
Nazwa:  Płatność za pobraniem gotówką przy odbiorze towaru
Czas księgowania środków:  -

Darowa wysyłka

Zapewniamy darmową dostawę dla zamówień powyżej 479zł. Dotyczy wysyłki na terenie Polski.

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Dodaj swoją opinię

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: