Kategorie

Jako firma pragniemy zapewnić, że wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i wystawienia opini dla sklepu, nie będą w inny sposób udostępniane.

Dla bezpieczeństwa Naszych transakcji z Państwem posiadamy:

Certyfikat *SSL*

*SSL* jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. *SSL* realizuje szyfrowanie, uwierzytelnienie serwera i zapewnienia integralności oraz poufności przesyłanych informacji. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół *SSL*) stroną WWW, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW. Protokół *SSL* jest główną metodą zapewniającą bezpieczeństwo w transakcjach finansowych.

W naszym sklepie transmisja danych szyfrowana jest z użyciem protokołu o długości 256 bitów.

Połączenie szyfrowane