Kategorie

Obowi膮zuje od 25 grudnia 2014 r.

Zawarcie umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym mo偶e nast膮pi膰 na dwa sposoby.

Kupuj膮cy ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji wszelkich zapis贸w umowy ze Sprzedaj膮cym, w tym r贸wnie偶 zmieniaj膮cych zapisy poni偶szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by膰 prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedaj膮cego(YOUR STYLE Mateusz Nierenberg, ul. G艂ogowska 39, 45-315 Opole).

W przypadku zrezygnowania przez Kupuj膮cego z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni偶szy regulamin i stosowne przepisy prawa.REGULAMIN

搂1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imi臋 i nazwisko lub nazwa instytucji, po艂o偶enie w miejscowo艣ci (w przypadku miejscowo艣ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo艣ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo艣ci i numer nieruchomo艣ci), kod pocztowy oraz miejscowo艣膰.

 2. Adres reklamacyjny:

YOUR STYLE Mateusz Nierenberg
ul. G艂ogowska 39
45-315 Opole

 1. Cennik dostaw 鈥 znajduj膮ce si臋 pod adresem http://www.krolestwodzieci.pl/content/1-dostawa-i-platnosci zestawienie dost臋pnych rodzaj贸w dostawy i ich koszt贸w.

 2. Dane kontaktowe:

YOUR STYLE Mateusz Nierenberg
ul. G艂ogowska 39
45-315 Opole
e-mail: sklep@krolestwodzieci.pl
telefon: +48 775 421 675

 1. Dostawa 鈥 rodzaj us艂ugi przewozowej wraz z okre艣leniem przewo藕nika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajduj膮cym pod adresem http://www.krolestwodzieci.pl/content/1-dostawa-i-platnosci

 2. Dow贸d zakupu 鈥 faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu 鈥 pojedyncza podstrona sklepu zawieraj膮ca informacje o pojedynczym produkcie.

 4. Klient 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u Sprzedaj膮cego zakupu zwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 5. Kodeks cywilny 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p贸藕niejszymi zmianami.

 6. Kodeks dobrych praktyk 鈥 zbi贸r zasad post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci norm etycznych i zawodowych, o kt贸rych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p贸藕niejszymi zmianami.

 7. Konsument 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u Sprzedaj膮cego zakupu niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 8. Koszyk 鈥 lista produkt贸w sporz膮dzona z oferowanych w sklepieprodukt贸w na podstawie wybor贸w Kupuj膮cego.

 9. Kupuj膮cy 鈥 zar贸wno Konsument, jak i Klient.

 10. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zam贸wieniu przez Kupuj膮cego.

 11. Moment wydania rzeczy 鈥 moment, w kt贸rym Kupuj膮cy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 12. P艂atno艣膰 鈥 metoda dokonania zap艂aty za przedmiot umowy i dostaw臋 wymieniona pod adresem http://www.krolestwodzieci.pl/content/1-dostawa-i-platnosci

 13. Prawo konsumenckie 鈥 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 14. Produkt 鈥 minimalna i niepodzielna ilo艣膰 rzeczy, kt贸ra mo偶e by膰 przedmiotem zam贸wienia, a kt贸ra podana jest w sklepie Sprzedaj膮cego jako jednostka miary przy okre艣leniu jego ceny (cena/jednostka).

 15. Przedmiot umowy 鈥 produkty i dostawa b臋d膮ce przedmiotem umowy.

 16. Przedmiot 艣wiadczeniaprzedmiot umowy.

 17. Punkt odbioru 鈥 miejsce wydania rzeczy nie b臋d膮ce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost臋pnionym przez Sprzedaj膮cego w sklepie.

 18. Rzecz 鈥 rzecz ruchoma mog膮ca by膰 lub b臋d膮ca przedmiotem umowy.

 19. Sklep 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.krolestwodzieci.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie.

 20. Sprzedaj膮cy:

YOUR STYLE Mateusz Nierenberg
ul. G艂ogowska 39
45-315 Opole

NIP: 754-287-20-71, REGON: 160148750, GIODO: 126632 i 126633
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=0b118ed8-e31a-411e-9fac-0796f2061ec8

KONTO BANKOWE (mBank):76 1140 2004 0000 3702 6850 6292

 1. System 鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego, potocznie okre艣lany Internetem.

 2. Termin realizacji 鈥 podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa 鈥 umowa zawierana poza lokalem przedsi臋biorcy lub na odleg艂o艣膰 w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsument贸w i umowa sprzeda偶y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj膮cych.

 4. Wada 鈥 zar贸wno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 5. Wada fizycznaniezgodno艣膰 rzeczy sprzedanej z umow膮, a w szczeg贸lno艣ci je艣li rzecz:

  1. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;

  2. nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sprzedaj膮cy zapewni艂 Konsumenta,

  3. nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedaj膮cego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj膮cy nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. zosta艂a Konsumentowiwydana w stanie niezupe艂nym;

  5. w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez Sprzedaj膮cego lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez Konsumenta, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj膮cego;

  6. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rej zapewnia艂 producent lub jego przedstawiciel lub osoba, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz osoba, kt贸ra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent, chyba 偶e Sprzedaj膮cy zapewnie艅 tych nie zna艂 ani, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 zna膰 albo nie mog艂y one mie膰 wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre艣膰 zosta艂a sprostowana przed zawarciem umowy.

 6. Wada prawna 鈥 sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu rzecz膮 wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu.

 7. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego z艂o偶one za po艣rednictwem sklepu okre艣laj膮ce jednoznacznie: rodzaj i ilo艣膰 produkt贸w; rodzaj dostawy; rodzaj p艂atno艣ci; miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj膮cego a zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym.

 

搂2 Warunki og贸lne


 1. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdowa膰 si臋 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany i zobowi膮zuje si臋 艣wiadczy膰 us艂ugi i dostarcza膰 rzeczy wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaja台cego wyraz虈one sa台 w polskiej walucie i sa台 cenami brutto (zawieraja台 podatek VAT). Ceny produkt贸w nie zawieraj膮 kosztu dostawy, kt贸ry okre艣lony jest w cenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone s膮 zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko艅czy si臋 z up艂ywem ostatniego dnia, a je偶eli pocz膮tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl臋dnia si臋 przy obliczaniu terminu dnia, w kt贸rym to zdarzenie nast膮pi艂o.

 6. Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie艅 umowy w celu uzyskania dost臋pu do tych informacji w przysz艂o艣ci nast臋puje w postaci:

  1. potwierdzenia zam贸wienia poprzez wys艂anie na wskazany adres e-mail: zam贸wienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst膮pienia od umowy w wersji pdf, link贸w do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst膮pienia od umowy;

  2. do艂膮czenia do zrealizowanego zam贸wienia, wys艂anego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst膮pienia od umowy.

 7. Sprzedaj膮cy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produkt贸w znajduj膮cych si臋 w sklepie.

 8. Sprzedaj膮cy nie pobiera 偶adnych op艂at za komunikacj臋 z nim z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania na odleg艂o艣膰, a Kupuj膮cy poniesie jej koszty w wysoko艣ci wynikaj膮cej z umowy jak膮 zawar艂 z osob膮 trzeci膮 艣wiadcz膮c膮 na jego rzecz okre艣lon膮 us艂ug臋 umo偶liwiaj膮c膮 porozumiewanie na odleg艂o艣膰.

 9. Sprzedaja台cy zapewnia Kupuj膮cemu korzystaj膮cemu z systemu poprawnos虂c虂 dzia艂ania sklepu w nast臋puj膮cych przegl膮darkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo艣ci poziomej powyz虈ej 1024 px. Uz虈ywanie oprogramowania firm trzecich maja台cych wp艂yw na funkcjonowanie i funkcjonalnos虂c虂 przegla台darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moz虈e miec虂 wp艂yw na poprawne wys虂wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe艂nej funkcjonalnos虂ci sklepu www.krolestwodzieci.pl, nalez虈y je wszystkie wy艂a台czyc虂.

 10. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z opcji zapami臋tania jego danych przez sklep w celu u艂atwienia procesu sk艂adania kolejnego zam贸wienia. W tym celu Kupuj膮cy powinien poda膰 login i has艂o, niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login i has艂o s膮 ci膮giem znak贸w ustalanych przez Kupuj膮cego, kt贸ry ma obowi膮zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili moz虈liwos虂c虂 wgla台du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 11. Sprzedaj膮cy stosuje si臋 do kodeksu dobrych praktyk.

 

搂3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamo虂wienia moz虈na sk艂adac虂 24 godziny na dobe台.

 2. W celu z艂o偶enia zam贸wieniaKupuj膮cy powinien wykona膰 co najmniej nast臋puj膮ce czynno艣ci, z kt贸rych cz臋艣膰 mo偶e by膰 wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;

  2. wyb贸r rodzaju dostawy;

  3. wyb贸r rodzaju p艂atno艣ci;

  4. wyb贸r miejsca wydania rzeczy;

  5. z艂o偶enie w sklepiezam贸wienia poprzez u偶ycie przycisku Zamawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥.

 3. Zawarcie umowy z Konsumentem naste台puje z chwil膮 z艂oz虈enia zamo虂wienia.

 4. Realizacja zamo虂wieniaKonsumenta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zaksi臋gowaniu wp艂aty Konsumenta na koncie Sprzedaj膮cego, co powinno nast膮pi膰 w terminie 30 dni od z艂o偶enia zam贸wienia, chyba 偶e Konsument nie by艂 w stanie spe艂ni膰 艣wiadczenia z nie swojej winy i poinformowa艂 o tym Sprzedaj膮cego.

 5. Zawarcie umowy z Klientem naste台puje z chwil膮 przyj臋cia zamo虂wienia przez Sprzedaj膮cego, o czym informuje on Klienta w terminie do 7 dni od z艂o偶enia zam贸wienia.

 6. Realizacja zamo虂wieniaKlienta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie po zawarciu umowy, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi臋gowaniu wp艂aty Klienta na koncie Sprzedaj膮cego.

 7. Realizacja zam贸wieniaKlienta mo偶e by膰 uzale偶niona od dokonania wp艂aty ca艂o艣ci lub cz臋艣ci warto艣ci zam贸wienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto艣ci zam贸wienia lub zgody Sprzedaj膮cego na wys艂anie zam贸wienia za pobraniem (p艂atnego przy odbiorze).

 8. Wys艂anie przedmiotu umowy nast臋puje w terminie okre艣lonym na karcieproduktu, a dla zam贸wie艅 z艂o偶onych z wielu produkt贸w w najd艂u偶szym terminie z okre艣lonych na kartachprodukt贸w. Bieg terminu rozpoczyna si臋 z chwil膮 realizacji zam贸wienia.

 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupuj膮cego dokumentem sprzeda偶y wysy艂any wybranym przez Kupuj膮cego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj膮cego w zamo虂wieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do艂膮czonymi za艂膮cznikami, o kt贸rych mowa w 搂2 pkt 6b.

 

搂4 Prawo do odst膮pienia od umowy

 

 1. Konsumentowi, przys艂uguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

 3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy Konsument mo偶e z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dost臋pnym pod adresem http://www.krolestwodzieci.pl/_pliki/dokumenty/formularz_odstapienie_oraz_informacja.pdf lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny je偶eli zosta艂 podany w z艂o偶onym o艣wiadczeniu) otrzymanie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

 5. W przypadku odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮.

 6. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 rzecz Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem.

 7. Konsument odsy艂a rzeczy b臋d膮ce przedmiotem umowy, od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asny koszt i ryzyko.

 8. Konsument nie ponosi koszt贸w dostarczania tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli nie wyrazi艂 zgody na spe艂nienie 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy lub nie zosta艂 poinformowany o utracie przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi臋biorca nie dostarczy艂 potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej przedmiotem umowy a b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego przez Konsumenta zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy nie zwr贸ci Konsumentowi dodatkowych koszt贸w zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu zap艂aty przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

 12. Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy:

  1. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedaj膮cy nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

  2. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

  5. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

  6. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy;

  8. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.

 

搂5 R臋kojmia

 

 1. Sprzedaj膮cy na podstawie art. 558搂1 Kodeksu cywilnego ca艂kowicie wy艂膮cza odpowiedzialno艣膰 wobec Klient贸w z tytu艂u wad fizycznych i prawnych (r臋kojmia).

 2. Sprzedaja台cy ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Konsumenta na zasadach okre艣lonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (r臋kojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem je偶eli wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si臋, 偶e istnia艂a ona w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Konsumenta.

 4. Konsument je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e:

  1. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny;

  2. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy;

chyba 偶e Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Je偶eli jednak rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez Sprzedaj膮cego albo Sprzedaj膮cy nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, nie przys艂uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.

 1. Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj膮cego usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj膮cego, przy czym przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia.

 2. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.

 3. Konsument je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e r贸wnie偶:

  1. 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad;

  2. 偶膮da膰 usuni臋cia wady.

 4. Sprzedaj膮cy jest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.

 5. Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Konsumenta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.

 6. W przypadku, je偶eli rzecz wadliwa zosta艂a zamontowana, Konsument mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedaj膮cego demonta偶u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln膮 od wad lub usuni臋ciu wady, jednak zobowi膮zany jest ponie艣膰 cz臋艣膰 zwi膮zanych z tym koszt贸w przewy偶szaj膮cych cen臋 rzeczy sprzedanej albo mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedaj膮cego zap艂aty cz臋艣ci koszt贸w demonta偶u i ponownego zamontowania, do wysoko艣ci ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowi膮zku przez Sprzedaj膮cego, Konsument jest upowa偶niony do dokonania tych czynno艣ci na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedaj膮cego.

 7. Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedaj膮cego dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres reklamacyjny, a je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by艂oby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz Sprzedaj膮cemu w miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje. W razie niewykonania obowi膮zku przez Sprzedaj膮cego Konsument jest upowa偶niony do odes艂ania rzeczy na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedaj膮cego.

 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedaj膮cy, za wyj膮tkiem sytuacji opisanej w 搂5 pkt 10.

 9. Sprzedaj膮cy obowi膮zany jest przyj膮膰 od Konsumenta rzecz wadliw膮 w razie wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub odst膮pienia od umowy.

 10. Sprzedaj膮cy w terminie czternastu dni ustosunkuje si臋 do:

  1. o艣wiadczenia o 偶膮daniu obni偶enia ceny;

  2. o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy;

  3. 偶膮dania wymiany rzeczy na woln膮 od wad;

  4. 偶膮dania usuni臋cia wady.

W przeciwnym wypadku uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 za uzasadnione o艣wiadczenie lub 偶膮danie Konsumenta.

 1. Sprzedaj膮cy odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. Roszczenie Konsumenta o usuni臋cie wady lub wymian臋 rzeczy sprzedanej na woln膮 od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze艣niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. W przypadku, kiedy okre艣lony przez Sprzedaj膮cego lub producenta termin przydatno艣ci rzeczy do u偶ycia ko艅czy si臋 po up艂ywie dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedaj膮cy odpowiada z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up艂ywem tego terminu.

 4. W terminach okre艣lonych w 搂5 pkt 15-17 Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je偶eli Konsument 偶膮da艂 wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.

 5. W razie dochodzenia przed s膮dem albo s膮dem polubownym jednego z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi termin do wykonania innych uprawnie艅, przys艂uguj膮cych Konsumentowi z tego tytu艂u, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania. Odpowiednio stosuje si臋 r贸wnie偶 do post臋powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, przys艂uguj膮cych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s膮d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako艅czenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje si臋 搂5 pkt 15-16, z tym 偶e bieg terminu rozpoczyna si臋 od dnia, w kt贸rym Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady, a je偶eli Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady dopiero na skutek pow贸dztwa osoby trzeciej 鈥 od dnia, w kt贸rym orzeczenie wydane w sporze z osob膮 trzeci膮 sta艂o si臋 prawomocne.

 7. Je偶eli z powodu wady rzeczy Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny, mo偶e on 偶膮da膰 naprawienia szkody, kt贸r膮 poni贸s艂 przez to, 偶e zawar艂 umow臋, nie wiedz膮c o istnieniu wady, cho膰by szkoda by艂a nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸re Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci mo偶e 偶膮da膰 zwrotu koszt贸w zawarcia umowy, koszt贸w odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak艂ad贸w w takim zakresie, w jakim nie odni贸s艂 z nich korzy艣ci, a nie otrzyma艂 ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu koszt贸w procesu. Nie uchybia to przepisom o obowi膮zku naprawienia szkody na zasadach og贸lnych.

 8. Up艂yw 偶adnego terminu do stwierdzenia wady nie wy艂膮cza wykonania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli Sprzedaj膮cy wad臋 podst臋pnie zatai艂.

 9. Sprzedaj膮cy o ile jest zobowi膮zany do 艣wiadczenia lub 艣wiadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 terminie przewidzianym w prawie.搂6 Polityka prywatno艣ci oraz bezpiecze艅stwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsument贸wsklepu jest Sprzedaj膮cy.

 2. Sprzedaja台cy zobowia台zuje sie台 do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa台 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa台 o s虂wiadczeniu us艂ug droga台 elektroniczna台 z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupuj膮cy podaja台c przy sk艂adaniu zam贸wienia swoje dane osobowe Sprzedaja台cemu wyraz虈a zgode台 na ich przetwarzanie przez Sprzedaja台cego w celu realizacji z艂o偶onego zam贸wienia. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili moz虈liwos虂c虂 wgla台du, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczeg贸艂owe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zam贸wie艅 przez sklep zosta艂y opisane w Polityce prywatno艣ci, kt贸ra znajduje si臋 pod adresem: http://www.krolestwodzieci.pl/content/7-polityka-prywatnosci

 4. W ramach realizacji umowy z Kupuj膮cym Sklep jest upowa偶niony przes艂a膰 na adres poczty elektronicznej Kupuj膮cego zaproszenie do wype艂nienia ankiety posprzeda偶owej. Ankieta s艂u偶y zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupuj膮cy mo偶e dobrowolnie wype艂ni膰 ankiet臋.搂7 Postanowienia ko艅cowe

 

 1. Z虈adne z postanowien虂 niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupuj膮cego. Nie moz虈e byc虂 ro虂wniez虈 w ten sposo虂b interpretowane, gdyz虈 w przypadku niezgodnos虂ci jakiejkolwiek cze台s虂ci regulaminu z obowia台zuja台cym prawem Sprzedaja台cy deklaruje bezwzgle台dne podporza台dkowanie sie台 i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupuj膮cy be台da台 powiadomieni droga台 elektroniczna台 (na wskazany przy rejestracji lub zam贸wieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wys艂ane co najmniej na 30 dni przed wejs虂ciem w z虈ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane b臋d膮 w celu dostosowania regulaminu do obowi膮zuj膮cego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze doste台pna dla Kupuj膮cego w zak艂adce regulamin (http://www.krolestwodzieci.pl/content/3-regulamin-sklepu).W trakcie realizacji zamo虂wienia oraz w ca艂ym okresie opieki posprzedaz虈owej Kupuj膮cego obowia台zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk艂adaniu zamo虂wienia. Za wyj膮tkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedaj膮cego o wyborze aktualnego jako obowi膮zuj膮cego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie台 odpowiednie obowia台zuja台ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je艣li Konsument wyrazi tak膮 wol臋, rozwi膮zuje si臋 na drodze post臋powania mediacyjnego przed Wojew贸dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed s膮dem polubownym przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze r贸wnowa偶nych i zgodnych z prawem metod przeds膮dowego lub pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w wskazanych przez Konsumenta. W ostateczno艣ci spraw臋 rozstrzyga sa台d w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo.

 5. Pozas膮dowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

mo偶e z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Wersja 12.6 (Opole, 11.10.2016)

regulamin w formacie PDF


Sklep z oryginalnymi zabawkami dla dzieci w Opolu 鈥 Kr贸lestwo Dzieci

Zabawki znane by艂y najstarszym cywilizacjom. Mo偶na powiedzie膰, 偶e od zawsze kszta艂towa艂y nas i przygotowywa艂y do 偶ycia w spo艂ecze艅stwie. Tak膮 rol臋 pe艂ni膮 do dzi艣. Jeste艣my dumni mog膮c dostarcza膰 Pa艅stwu oryginalne zabawki renomowanych marek.

Zobacz wszystko
Je艣li tak jak my dbasz o to, by dostarcza膰 swoim dzieciom najlepsze jako艣ciowo produkty, trafi艂e艣 w dobre miejsce. Je艣li masz ch艂opca powy偶ej trzeciego roku 偶ycia, zobacz zabawki dla ch艂opc贸w, zabawki interaktywne albo wyrzutnie NERF. Je艣li dziewczynk臋, przejrzyj zabawki dla dziewczynek, kategori臋 moda i uroda albo zabawa w dom. W ofercie posiadamy  gry dla dzieci, a w艣r贸d nich gry strategiczne, gry logiczne i gry plenerowe. To 艣wietny pomys艂 na rozrywk臋 dla ca艂ej rodziny! Je艣li Twoje dziecko jest bardzo ma艂e, z pewno艣ci膮 docenisz te偶 zabawki dla najm艂odszych. W naszym asortymencie nie mog艂o zabrakn膮膰 tego, co dzieci lubi膮 najbardziej 鈥 klock贸w. Posiadamy klocki najbardziej znanych i sprawdzonych marek, takich jak Playmobile czy klocki LEGO. Co do tych ostatnich: oferujemy serie wiekowe i tematyczne, od LEGO Duplo dla najm艂odszych, przez pierwsz膮 i legendarn膮 seri臋 LEGO City, a偶 po LEGO Friends dedykowane dziewczynkom i zaawansowane LEGO Technics przeznaczone raczej dla starszych dzieci. W naszej ofercie znajduj膮 si臋 te偶 popularne serie klock贸w LEGO, na postawie kt贸rych nakr臋cono pe艂nometra偶owe filmy, takie jak LEGO Batman i LEGO Ninjago. Dla wszystkich rodzic贸w, kt贸rzy uwa偶aj膮, 偶e zabawki powinny nie tylko bawi膰, ale te偶 uczy膰, przygotowali艣my specjaln膮 zak艂adk臋 z zabawkami edukacyjnymi. Dzi臋ki nim masz pewno艣膰, 偶e wspierasz rozw贸j swojego dziecka, dostarczaj膮c mu przy tym wybornej rozrywki! Niekt贸re zabawki s膮 ponadczasowe, nie wychodz膮 z mody i zapewne nigdy nie wyjd膮. Jako przyk艂ad mo偶na poda膰 lalki Barbie czy domki dla lalek (szczeg贸lnie polecamy drewniane domki marki Kidkraft). Inne z kolei staj膮 si臋 modne i zamiast wyj艣膰 z mody, staj膮 si臋 kultowe. Taki los spotka艂 na przyk艂ad kucyki Pony i roboty Transformers..W Kr贸lestwie Dzieci mamy te偶 inne zabawki drewniane, takie jak piramidki i sortery, a nawet bujane fotele. M艂odzi plastycy z pewno艣ci膮 zainteresuj膮 si臋 te偶 zabawkami plastycznymi, w艣r贸d kt贸rych mo偶na znale藕膰 takie hity jak ciastolina Play-Doh. Kr贸lestwo Dzieci w Opolu to nie tylko zabawki, ale te偶 przedmioty codziennego u偶ytku, przydatne w ka偶dych okoliczno艣ciach, takie jak foteliki samochodowe, w贸zki dzieci臋ce, noside艂ka, a tak偶e kojce, 艂贸偶eczka turystyczne i krzes艂a do karmienia. Zupe艂nie odr臋bn膮 kategori膮 s膮 zabawki ogrodowe, zar贸wno baseny, hu艣tawki, je藕dziki, jak i zje偶d偶alnie, piaskownice i zabawki do piasku. Zapraszamy nie tylko do zakup贸w przez internet, ale tak偶e wizyt w naszym stacjonarnym sklepie w mie艣cie Opole.