Kategorie

Gorąca Oferta

 • 173,90 zł

  Śpiesz się, oferta kończy się za:


REGULAMIN KONKURSU

Hu Hu Ha! Nasza zima zła! 1. Organizatorem Konkursu Hu Hu Ha! Nasza zima zła!” jest Mateusz Nierenberg, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą YOUR STYLE MATEUSZ NIERENBERG, ul. Głogowska 39, 45-315 Opole, NIP: 7542872071.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy, posiadający konto na portalu Facebook. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w pro lu na portalu Facebook danych osobowych zgodnych z prawdą.

 3. Uczestnikami Konkursu (zwani dalej „Uczestnikami”), są osoby opisane w ust. 2 Regulaminu, które spełnią wymogi opisane w ust. 4 Regulaminu.

 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  a) Polubienie fanpage’a KrólestwoDzieci.pl na portalu Facebook.

  b) Kliknięcie przycisku „Lubię to” pod grafką konkursową, dostępną pod adresem www.facebook.com/KrolestwoDzieci, za pośrednictwem portalu Facebook.

  c) Dodanie za pośrednictwem portalu Facebook, do dnia 05.02.2017 r. komentarza pod grafiką konkursową o której mowa w punkcie b) powyżej autorskiego komentarza, w którym Uczestnik zaprezentuje w komentarzu pod grafiką konkursową w jaki sposób bawi się ze swoimi pociechami w czasie zimy. Przesłaniu ww. komentarza może towarzyszyć zamieszczenie zdjęcia dziecka, które będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica na udostępnienie wizerunku dziecka.

 5. Komentarze, o których mowa w ust. 4 pkt c), nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, ani sprzecznych z obowiązującym prawem polskim oraz regulaminem portalu Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania takich komentarzy oraz blokowania możliwości dodawania komentarzy przez autorów komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu.

 6. Spośród najlepszych komentarzy, o których mowa w ust. 4. c) Regulaminu, Organizator wybierze 3 najlepsze i nagrodzi ich autorów nagrodami o których mowa w ust. 7 Regulaminu. Na potrzeby Konkursu domniemywa się, że autorem komentarza jest użytkownik, z którego konta na portalu Facebook komentarz został zamieszczony.

 7. Nagrodami w konkursie są:

  I miejsce - Nagroda Główna - LEGO - CITY - SZYBKI POŚCIG (http://bit.ly/2iWgIBh)
  II miejsce - LEGO - CITY - FOODTRUCK Z PIZZĄ (http://bit.ly/2jCw2n6)
  III miejsce - LEGO - CITY - KASKADERSKA TERENÓWKA (http://bit.ly/2jrKMDc)

 8. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

 9. Po wyborze trzech zwycięzców Konkursu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem portalu Facebook, celem uzyskania od zwycięzców zgody na ich przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ogłoszenia wyników Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody.

 10. Zakończenie Konkursu nastąpi 05.02.2017 r. ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 08.02.2017 r. poprzez post na fanpage’u Krolestwodzieci.pl za pośrednictwem portalu Facebook.

 11. Celem ustalenia sposobu i warunków odbioru lub dostarczenia nagród, Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem portalu Facebook.

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej lub działania osób trzecich, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi.

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie niniejszego Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Konkursu w ramach jego przeprowadzenia.

 3. Wszelkie uwagi i reklamacje co do przeprowadzenia Konkursu oraz niniejszego Regulaminu składać można listownie na adres YOUR STYLE MATEUSZ NIERENBERG, ul. Głogowska 39, 45-315 Opole lub elektronicznie na adres e-mail biuro@krolestwodzieci.pl.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.krolestwodzieci.pl i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.Link do regulaminu PDF